Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
In deze uitzending hoort u onder andere 'Lied van de Vrede'.nl