Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden degenen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Ds. Van der Veer gaat naar de familie Ter Borg. Vorig jaar is Beata overleden.nl