Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Zorgen over ziekte, zorgen over eenzaamheid. De zorgen in ons leven kunnen ons soms verlammen. Maar als we onze zorgen in gebed en in dankzegging bij God neerleggen, zal Gods vrede onze harten vullen. De vrede van God die alle begrip te boven gaat. Daar zingen we over in deze uitzending.nl