Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer bezoekt kunstenaar Jan Kooistra. Jan heeft een grote passie voor de natuur en die uit hij in zijn schilderijen. Gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang.nl