Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Dicky Bruins heeft twee grote verliezen geleden. Die verliezen brachten haar dichtbij God en brachten haar tot haar inzet voor een dak- en thuislozenopvang en voor een kindertehuis in Kenia.nl