Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'En de duisternis viel'. Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. In deze uitzending hoor je liederen die in het teken staan van de lijdenstijd.nl