Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Van der Veer gaat op bezoek bij Coby Kramer, een trouwe kijkster die hem laatst een brief schreef.nl