Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Gastpresentator Ds. Jan Peter Kruiger bezoekt christelijke camping De Betteld in de Gelderse Achterhoek (1/3). Afgewisseld met koor- en samenzang vanuit de Martinikerk in Franeker.nl