Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van de Veer heeft een bijzondere ontmoeting met Kid Lev Ary, een Messiasbelijdende jood. Samen treffen ds. Arie en Kid Lev Ary voorbereidingen voor de seidermaaltijd.nl