Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat langs bij Mink de Vries, godsdienstleraar en kerkelijk werker voor Present. Ook houdt hij de meditatie gelardeerd met koor- en samenzang.nl