Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Henk Pietersma is beeldend kunstenaar en is bezig om de psalmen te verbeelden. Ds. van der Veer zoekt Henk op. Dominee van der Veer houdt de meditatie, afgewisseld met koor- en samenzang.nl