Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang, ontmoeting met mensen en een korte meditatie. Ook aandacht voor het lopende Metterdaadproject. Ds. Van der Veer mag op een afstandje meekijken als dr. Niggebrugge aan het werk is.nl