Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het zijn engelen die de komst van de Messias aankondigen! Maar wie zingt nu nog van de komst van Jezus? Wij zijn het engelenkoor hier op aarde en mogen van Hem zingen.nl