Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer ontmoet Theo van Teijlingen. Hij noemt zichzelf een troubadour, die met zijn liedjes verhalen vertelt. Theo zamelt met zijn stichting geld in voor het project van zijn zus Els.nl