Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In vele kerken in Nederland ontsteken we kaarsen om hen te gedenken die ons zijn voorgegaan. Gods genade strekt zich uit van ons leven tot in de dood. In dankbaarheid mogen we zo onze geliefden herinneren. We zingen daarom rond het thema 'Dankbare herinnering'.nl