Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer ontmoet Nelly van Kampen in haar pastorie in Pijnacker. Gesprekken en meditatie worden afgewisseld met koor- en samenzang.nl