Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
N.a.v. het 40-jarig jubileum bezoekt ds. Van der Veer Jenny en Wim Pauw, leden van het eerste uur, en gaat met hen naar de Nederland zingt-dag.nl