Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Hosanna'. Op deze laatste zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.nl