Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Een korte uitzending met mooie, thematische koor- en samenzang en een meditatie van ds. Arie van der Veer. nl