Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor en samenzang rond het thema 'Geloven en luisteren'. De koor- en samenzang komt onder andere vanuit de Hervormde Kerk in Kapelle.nl