Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Als voorproefje ontmoet ds. Wigle Tamboer vandaag in Nederland Zingt op Zondag de dichteres die de Matteüs Passie uit het Duits heeft vertaald, Ria Borkent.nl