Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat vandaag op bezoek bij Henk Fonteyn. Hij is legerpredikant en voor zijn werk verschillende keren uitgezonden, onder andere naar Bosnië en Afghanistan.nl