Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Geef ons kracht', met een aangepaste programmering naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.nl