Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Eva Mabayoje (30) studeerde geschiedenis en schreef een boek met de intrigerende titel 'God is niet wit', over het slavernijverleden van Nederland en hedendaags racisme.nl