Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Met de Nederland Zingt dag in het vooruitzicht bezoekt ds. Arie van der Veer van ...nl