Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Lange tijd dacht Ada Hollander dat zij geen enkele waarde had in Gods ogen. Alles wat zich in haar leven afspeelde, had ze aan zichzelf te danken. Tot ze Gods liefde echt leerde kennen.nl