Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Met veel koor- en samenzang, waarin ds Arie van der Veer allerlei mensen ontmoet en een korte meditatie houdt. Metterdaad: Jan en Janke Klein gaan een nieuw op te zetten Thomashuis runnen.nl