Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Zegenend nabij' met onder meer het lied 'Zegen mij op de weg die ik moet gaan'.nl