Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
'Mijn ziel dorst naar de Heer, wanneer zal ik naderen voor uw ogen?' We mogen leren leven in vertrouwen dat Jezus zal komen.nl