Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Opnieuw bezoekt ds. Wigle Tamboer het huis voor Koerden van Faraidoun en Wesselien. Hij wil meer weten van Wesselien, de Zeeuwse die trouwde met een Koerdische asielzoeker. Hoe ontmoetten ze elkaar?nl