Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Wigle Tamboer ontmoet opnieuw boer Paul Bos. Hij traint managers en leidinggevenden te midden van zijn schaapskudde.nl