Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer loopt een dagje mee met jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos. Zij studeren in één dag met 80 schoolkinderen een musical in: 'Het Geschenk'.nl