Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Aan de hand van de gelijkenis uit Mattheüs 22 komen er in deze uitzending liederen langs die passen bij het thema 'Laat het huis gevuld zijn'.nl