Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Wigle Tamboer ontmoet Jannie en Bert Slingerland. Jannie maakt kunst met een boodschap.nl