Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
De Oostvaardersplassen vormen een van de grootste natuurgebieden van West-Europa. Kunstschilder Kees Aalbers vindt hier inspiratie. Meditatie en gesprekken worden afgewisseld met koor- en samenzang.nl