Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
De afgelopen zomer was een seizoen van aanslagen en onrecht. We zien veel verdriet om ons heen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. In zang en gebed vragen we of God erbij wil zijn in deze wereld. Want met zijn kracht, houden we het vol. Kijk en luister naar koor- en samenzang rond het thema 'Houd moed'. nl