Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat met oud-zendelingen Johan en Anneke Companjen terug naar de jeugdgroep waar het allemaal begon...nl