Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Veel koor- en samenzang, ds. Arie van der Veer ontmoet allerlei mensen en houdt een korte meditatie. Ds. Van der Veer praat met Rina Jonker over haar inzet voor Tsjernobylkinderen.nl