Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
God geeft ons geloof, maar elke situatie in ons leven vraagt weer om een andere vorm daarvan. Hoop, troost, vertrouwen, liefde, compassie... ons geloof bestaat uit al die lagen!nl