Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer ontmoet theatermaker Maarten van Voornveld. Verder houdt ds. Arie van der Veer de meditatie, afgewisseld met koor- en samenzang.nl