Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Kijk en luister naar koor- en samenzang rond het thema 'De Heer is mijn herder'. nl