Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Vanaf De Betteld. Ds. Jan Peter Kruiger loopt een dag mee met Frank Steenbergen, een vijfdejaarsstudent die meedoet aan de IFES-conferentie die op De Betteld wordt gehouden.nl