Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Op de aanstaande Nederland Zingt-dag op 20 april is onder andere vrouwenformatie Women in Worship te zien en te horen. Arjan Lock trekt vandaag een dagje op met één van de dames uit de groep.nl