Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Feest van vernieuwing'. Het volgen van Jezus is als een feest van vernieuwing.nl