Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat met Esta en Bouwe terug naar Sneek en blikken ze terug op de spannende oorlogsjaren.nl