Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
N.a.v. het 40-jarig jubileum van de EO gaat ds. Van der Veer met ds. Hegger en ds. Velema terug naar de plek waar het allemaal begon: Het Brandpunt.nl