Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Koor- en samenzang rond het thema 'Vergeef ons'. Het verzoeklied 'Er is een God die hoort' sluit hier mooi bij aan. nl