Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
In deze speciale uitzending zingen we samen bijzondere liederen over het hemels koningschap van Jezus. We leven in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een tijd van verlangen en stilte. Een tijd waarin we wachten op de Geest. We zingen daarom rond het thema 'Verlangen'.nl