Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer gaat op bezoek bij Rob Favier, zanger, theoloog en cabaretier. Deze dingen combineert Rob ook wel in de zondagse preek.nl