Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Onlangs verscheen er van Rikkert Zuiderveld een solo-cd van hem met de voor zichzelf sprekende titel Solo. Aanleiding voor ds. Arie van der Veer om hem op te zoeken in Drenthe.nl